Person-Centered Events
Peter F. Schmid
in Belgium 2001

                                                             Nederlands|Dutch below

Katholike Universiteit Leuven, B 

"The presence of the therapist: im-media-te co-experiencing. A dialogical view on PCT"
Theoretical seminar + discussion

Katholieke Universiteit Leuven
Nov 8, 2001, 14.30-16.00

"Being with and being counter. The We-perspective of psychotherapy in action"
Experience-oriented workshop in groups and in the plenum

Katholieke Universiteit Leuven
Nov 8, 2001, 16.30-18.00


"The art of not-knowing. Epistemological and ethical foundations of PCT."
Lecture and discussion

Psychological Institute, VVCgP
Nov 8, 2001, 20.00-22.00

Paper for preparation:
‘The necessary and sufficient conditions of being person–centered’
On identity, integrity, integration and differentiation of the paradigm

More info
germain.lietaer@psy.kuleuven.ac.be

bar.jpg - 0,89 K

» U wordt vriendelijk uitgenodigd op onze donderdagavondlezing.
Zoals in het vorige mededelingenblad aangekondigd, spreekt

Peter F. Schmid

       over

"The art of not-knowing.
Epistemological and ethical foundations of Person-Centered Psychotherapy."

Deze, in het engels gehouden, voordracht gaat niet over bepaalde ethische overwegingen maar wel over zijn kernvisie op psychotherapie als een ethische discipline. Tevens gaat het over het verschil tussen de originele persoonsgerichte benadering en hetgeen er allemaal van werd gemaakt. De door Rogers geformuleerde noodzakelijke en voldoende voorwaarden worden vanuit ontmoetingsfilosofisch perspectief besproken.

Peter F. Schmid is persoonsgericht psychotherapeut, praktijkgericht theoloog en pastoraal psycholoog. Hij is hoofddocent aan de Universiteit van Graz en geeft lezingen aan verscheidene oostenrijkse en duitse universiteiten. Hij is medestichter van de Ostenrijkse 'Arbeitsgemeinschaft Personzentrierte Psychotherapie, Gesprächsführung und Supervision (Institut für Personzentrierte Studien - IPS der APG)' en van de 'World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling'. Hij schreef meerdere boeken, waaronder 'Personzentrierte Gruppenpsychotherapie in der Praxis'.
Kortom: a man of all seasons! Niet te missen!

Datum: donderdag 8 november 2001,
           Om 20 uur

Plaats: Psychologisch Instituut, Tiensestraat 102, Leuven, lokaal 02.51
          Volg de wegwijzers VVCgP
«

bar.jpg - 0,89 K

wb01343_x.gif - 0,93 K Veranstaltungsübersicht    home.gif - 0,93 K Hauptseite