Übersicht ZUR PERSON
Peter F. Schmid
Univärsitetsdocent, Högskolprofessor, Magister, Doktor

Personcentrerad psykoterapeft, supervisor och coach, psykoterapi- och supervisionsutbildare, praktisk teolog och pastoralpsykolog. Läroverksamhet vid österrikiska, europeiska och nordamerikanska univärsitet och högskolar.

Samarbete med Carl Rogers på 80-talet, grundare personcentrerad ut- och vidareutbildning (1969) i österrike; föreståndare för akademin för rådgivning (Akademie für Beratung und Psychotherapie) och psykoterapi vid Institut für Personzentrierte Studien (IPS/APG) i Wien; Faculty Member Saybrook University, San Francisco, usa.

Medinitiator World Association for Person-Centered and Experiential Psychotherapy and Counseling (WAPCEPC) och European Network for Person-Centred and Experiential Psychotherapy and Counselling (NEAPCEPC). Carl Rogers Award of APA (American Psychological Association) 2009 "for outstanding contributions to the theory and practice of Humanistic Psychology".

 

Författare omfattande facklitteratur och publikationer, utgivare resp. redaktionsmedlem flera internationala vetenskapliga tidskrifter (Person-Centered and Experiential Psychotherapies, PERSON, DIAKONIA)

Vetenskapliga arbetstyngdpunkter:
Personcentrerad antropologi och grundlagsforskning, grupppsykoterapi, spiritualitet, kreativt och konstnärligt arbete i psykoterapin bl.a.

 

Staff La Jolla Program 1981 i Salzburg: Douglas A. Land, ...,
Carl R. Rogers, Peter F. Schmid

Han är jyft och har twå barn.

 

Psykoterapi, supervision, coaching, encounter groups, utbildning, post graduate utbildning i Engelska och Tyska. (Click att se en lista av workshops (The Austria Program) (för La Jolla Program in Austria). Här hittar du mera artikel till download.

Kaffee ... Ordination:  A-1120 Wien, Koflergasse 4
Tel.:      +43 / 699 / 81513190
E-Mail: pfs@pfs-online.at
Sekretariat: office@pfs-online.at

Nationale and international functions
Curriculum vitae
bar.jpg - 0,89 K

Who is Who Who is Who
Saybrook Graduate School and Research Center, San Francisco (forthcoming) Saybrook
bar.jpg - 0,89 K

univärsitet och högskolar
böcker, facklitteratur och publikationer
PSYCHOTHERAPIE KUNST artikel online
English  deutsch  français  português  español   magyar   Nederlands   Italiano
Carl Rogers in Austria Carl Rogers i österrike

bar.jpg - 0,89 K